Utbildningen syftar till att öka medvetenheten om varumärkets betydelse och hur ökat kundfokus gagnar företaget och höjer företagets profil. Utbildningen tar även upp hur man uppnår en ökad trafiksäkerhet i det dagliga arbetet.