Utbildningen syftar till att lära ut kunskaper om hur man tar hand om sin hälsa och minimerar risken för arbetsskador.