Denna delkurs avhandlar bland annat kör- och vilotidsregler, färdskrivare (digital och analog) samt vägarbetstidslagen.