Denna delkurs är uppdelad i två delar, där den ena förmedlar kunskap för lastbilsföraren att bland annat lära sig mer om lastsäkring och lastviktsberäkningar, medan den andra riktar sig till bussföraren med inriktning på lastviktsberäkningar, konflikthantering & kundservice. Därtill går man igenom hur bussarnas säkerhetsutrustning fungerar samt effektiv lastsäkring av t.ex. gods och rullstolar.