YKB

Att köra buss eller lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. 2008 infördes Lagen om Yrkesförarkompetens som ska garantera att alla yrkesförare har rätt kompetens för yrket. Förhoppningen är även att höja yrkets status. Lagen tillämpas för yrkesförare på buss från den 10 september 2008 och för yrkesförare på lastbil från den 10 september 2009.

Om du har genomgått grundutbildningen ska du gå en fortbildning inom fem år från det datum då yrkeskompetensbeviset utfärdades för att få fortsätta arbeta som yrkesförare. Omfattas du av ”hävdvunna rättigheter” ska du gå din första fortbildning inom sju år efter att lagen börjar tillämpas, därefter vart femte år. Fortbildningen omfattar 35 timmar, fördelade på fem dagar om vardera 7 timmar. För varje kursdag man har deltagit på erhålls ett intyg och vi rapporterar in din närvaro till Trafikverket. Obligatorisk närvaro gäller under hela utbildningen. Varje kursdag är uppdelad i de olika delkurser som listas i menyn till höger.

Vid uppehåll i yrkesverksamhet som yrkeschaufför utan fortbildning får man inte köra en transport som kräver yrkeskompetensbevis. För att få tillträde till yrket igen krävs en fortbildning som omfattar 35 timmar. Denna fortbildning gäller även för dig som tog ditt körkort innan de nya reglerna för yrkeskomptens började gälla.

Anmälan till samtliga utbildningar görs via kontoret. För företag som avser utbilda större sällskap – kontakta oss för offert.