EcoDriving är ett svenskt koncept som utvecklats från det finska EcoDrive. Utbildningen syftar till att köra på ett sätt som gynnar både miljön och är tidsbesparande. Upplägget är sådan att kunden kör en förutbestämd slinga där allt registreras med noggrann mätutrustning – en sk. Econen.
Vid nästa tillfälle blir kunden instruerad under körning av samma slinga som vid första tillfället. Föraren får då råd och tips om hur bränslebesparing och tidsvinst skall uppnås. Som avslutning på utbildningen genomförs ett teoripass på 2 timmar.

Utbildningen skräddarsys efter kundens önskemål och behov och vi genomför dessa utbildningar i hela Sverige. Vi har utbildat både större och mindre företag med väldigt goda resultat. För prisuppgift kontakta oss.