Riskutbildning

Riskutbildningen är en obligatorisk teoretiskt utbildning som är uppdelad i två delar. Den första delen avhandlar alkohol, droger, trötthet och riskfyllt trafikbeteende, medan den andra delen omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden som t ex halt väglag.

Nya Trafikskolan genomför halkbaneutbildningen i samarbete med halkbanan i Olofström.