B96: Personbil med lättare släp

Utökad B-behörighet (B96) gäller fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt uppgår till max 4 250 kg.

Om du ska dra fler än en släpvagn eller tyngre fordonskombination än 4 250 kg, krävs BE-behörighet.
För släp vars egna vikt överstiger 3,5 ton krävs C1E, CE, D1E eller DE.

Notera att bilens maximala släpvagnsvikt kan innebära att även om den sammanlagda totalvikten inte överstiger 3,5 ton, så kanske bilen ändå inte får dra den tänkta släpvagnen.
På bilens registreringsbevis under punkten O.1 och O.2 anges vad som är bilens högsta vikt för släpvagn.