Risktvåan

Att vara motorcykelförare är riskfyllt, det är odiskutabelt. Det händer allt för många olyckor där motorcyklar är inblandade, det är därför som denna riskutbildning har kommit till. Oavsett vad eller vem som är upphovet till olyckorna blir det i princip alltid motorcyklisten som får betala det högsta priset. Vi är övertygande om att denna utbildning gör dig till en bättre MC-förare.
Under denna utbildning kommer du att få veta mer om de riskfyllda situationer som du kommer att möta i trafiken. Du kommer att få uppleva hur en liten förändring i din körning kan bli avgörande för hur olika trafiksituationer kan utveckla sig. Vi hoppas att denna utbildning ska göra starten på din karriär som motorcykelförare mindre riskfylld. Vi hoppas också att den ska förhindra att just din karriär slutar vid sidan av vägen.
Risktvåan består bland annat av verklighetsförankrade praktiska övningar som belyser riskerna med motorcykelkörning. Utbildningen omfattar:
•Hastighet
•Säkerhet
•Körning under särskilda förhållanden
Utbildningen kommer även att beröra risker med överskattning av sin egen förmåga, vanliga olyckssituationer, farliga beteenden och vikten av samspel med övriga trafikanter. För att kunna genomföra utbildningens praktiska delar är det viktigt att du är i slutet av din utbildning. Du ska till exempel klara av att:
•utföra hårda accelerationer
•bromsa från höga hastigheter
•köra motorcykel självständigt
Obs! Har du inte tillräckliga förkunskaper kommer läraren av säkerhetsskäl att avbryta din utbildning. Vid avbruten utbildning är avgiften förverkad.
Efter genomförd utbildning meddelar vi Transportstyrelsen vilka som blivit godkända. Du får även med dig ett utbildningsintyg. Glöm inte att ta med dig legitimation.