INTENSIVUTBILDNING

Intensivkurs är till för dig som:

  • ..har viss körerfarenhet (kan grundläggande växling).
  • ..kan ägna dig på heltid åt teoristudier och körlektioner i 10 arbetsdagar.
  • ..anser att traditionell utbildning tar för lång tid.

Vi startar nya intensivkurser varannan vecka. Men för att kunna boka dig på en intensivkurs måste du ha ditt körkortstillstånd klart. Tillståndet söker du på körkortsportalen.se där du också gör din hälsodeklaration (för tyngre behörigheter krävs läkarintyg). Syntest behövs också men det hjälper vi dig självklart med på plats i Kristianstad.
Du får köra ett test några veckor innan kursen börjar så vi kan planera hur många körlektioner du behöver och för att du själv ska få veta ungefärlig kostnad. Under kursen har du minst 14 timmars teoriundervisning med lärare och ägnar resten av dagen åt självstudier med hjälp av datafrågor samt varvar det med körlektioner. Den obligatoriska tvådelade riskutbildningen ingår självklart i kursen.
Under de 10 arbetsdagarna räknar vi med att kunna köra 16-20 lektioner med dig och det som eventuellt kan behövas utöver det, kör du under de 1-2 veckorna fram till körprovet. Kunskapsprov och körprov vid Trafikverket sker efter kursen. Den totala tiden för körkortsutbildningen blir 2-4 veckor beroende av dina förkunskaper och tillgången på provplatser på Trafikverket.
Intensivkurserna är populära året runt men vi har högst beläggning sommartid. Ring i god tid till vårt kontor för bokning av den kurs du vill gå. Det finns fortfarande några platser kvar till sommaren. Tänk på att sommartid är väntetiden längre även på Trafikverket.
Vi kan även hjälpa dig att ansöka om räntefritt lån för att finansiera din utbildning. Mer information om villkor kan du få på kontoret eller på Entercard.