KÖRA PRIVAT

För att få köra privat ställer lagen en mängd krav:

Krav på handledaren

Du måste ha ett handledartillstånd. För att få ett sådant krävs följande:

 • Du ska ha fyllt 24 år.
 • Du ska under de senaste tio åren ha haft körkort för fordonet i minst fem år. Under de tre senaste åren får du inte ha mist körkortet på grund av rattfylleri eller något annat grovt brott och inte heller haft körkortet förenat med villkoret alkolås. Har körkortet varit återkallat under denna tid på grund av till exempel fortkörning får det inte ha varit återkallat sammanlagt mer än 3 månader.
 • Körkortet ska vara utfärdat i ett land inom EU eller EES.
 • Du ska ha vana och skicklighet att köra den aktuella fordonstypen.
 • Du måste ha gått en introduktionskurs för privat övningskörning. Ett handledartillstånd är giltigt i fem år, sedan måste det förnyas.

Krav på Eleven

För att få övningsköra måste eleven ha fyllt 16 år och ha ett körkortstillstånd, oavsett om övningskörningen sker privat eller i en trafikskola. För att få ett körkortstillstånd måste eleven ha gjort ett godkänt syntest och fyllt i en hälsodeklaration på heder och samvete. För att få övningsköra privat måste eleven, förutom körkortstillståndet, ha en godkänd handledare och en giltig introduktionsutbildning. Handledaren har ansvaret för att eleven uppfyller dessa krav. Eleven ska ha med sig en giltig legitimation vid mängdträningen.

För att få göra ett förarprov måste eleven

 • ha fyllt 18 år
 • ha ett giltigt körkortstillstånd
 • vara permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
 • ha genomfört en godkänd riskutbildning del 1 och del 2
 • intyga att vederbörande inte redan har körkort som är utfärdat i ett annat EU eller EES-land

Giltiga tillstånd och utbildningar

För att en ansökan om handledartillstånd ska behandlas måste såväl handledare som elev ha genomfört en introduktionsutbildning som blivit inrapporterad till Transportstyrelsen. Dessutom måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd (söker man samtidigt behandlas elevens ansökan först). Man kan göra hela ansökan och även betala för körkorts- och handledartillstånd direkt på Transportstyrelsens hemsida.
Avgifterna måste betalas innan ansökningarna behandlas. Syntest kan genomföras på Nya Trafikskolan. När Transportstyrelsen godkänt ansökningarna skickas tillstånden hem per post. Det är inte tillåtet att börja köra förrän tillstånden är klara och handledaren ska ha handledartillståndet och körkortet med vid mängdträningen.

Viktigt att komma ihåg!

 • En introduktionsutbildning är giltig i fem år från kursdagen. Under denna tid kan man ansöka om handledartillstånd för en ny elev utan att behöva gå om kursen.
 • Handledartillstånd gäller bara för en elev. Är man till exempel förälder och ska köra med två barn måste man ha två handledartillstånd.
 • Handledartillstånd är giltigt i fem år. Blir eleven inte klar med körkortet under denna tid Måste man göra om introduktionsutbildningen och ansöka om ett nytt handledartillstånd innan man fortsätter att öva privat.
 • Man får ha handledartillstånd för max 15 elever samtidigt. Den som har handledartillstånd som är utfärdade före den 1 februari 2012 kan hos Transportstyrelsen kan begära att dessa tillstånd upphävs (de gäller på ”livstid”).
 • Elevens introduktionsutbildning är också giltig i fem år. Under denna tid kan eleven få en ny handledare utan att behöva gå om kursen. När utbildningen är äldre än fem år får eleven inte övningsköra privat även om körkorts- och handledartillståndet är giltiga. Då måste eleven gå om introduktionsutbildningen för att få fortsätta att öva privat.
 • Körkortstillståndet gäller i 5 år och kan inte förlängas. Är eleven inte klar med körkortet inom denna tid, måste man ansöka om ett nytt tillstånd.
 • För att få övningsköra på en trafikskola krävs endast ett giltigt körkortstillstånd.

Krav på bil som används vid privat mängdträning

Det finns inga speciella krav på bilen för att få mängdträna privat, men för att underlätta och göra körningen säkrare bör du tänka på följande:

 • Dubbelkommando (det finns enklare system för 1500- 2000kr).
 • Extra innerspegel (för att se trafiken bakom bilen).
 • Ögonspegel (för att se hur eleven söker av omgivningen).
 • Väl synlig grön skylt med texten ”ÖVNINGSKÖR” (finns på Trafikskolor och bensinstationer) är obligatorisk.
 • Trepunktsbälten och huvudskydd.

Om bilen inte har dubbekommando bör handbromsen sitta så handledaren kan nå den. Dock bör man tänka på att handbromsen bara verkar på bakhjulen så bromssträckan blir mer än dubbelt så lång och risken för sladd ökar markant.

Har du blivit av med körkortet under de senaste tre åren?

För att bli handledare får du inte ha mist körkortet på grund av rattfylleri eller något annat grovt brott. Har körkortet varit återkallat under denna tid på grund av t ex fortkörning får det inte ha varit återkallat sammanlagt mer än 3 månader (se Körkortslagens 5 kap.)